Przedmieście z Kulturą

Z inicjatywy paru osób – radnych Przedmieścia Oławskiego powstało stowarzyszenie
pod nazwą Przedmieście z Kulturą. Do stowarzyszenia zostali zaproszeni także
mieszkańcy osiedla – miłośnicy Przedmieścia Oławskiego, których zainteresowania, umiejętności i talenty będą z pewnością wykorzystane podczas realizacji działań stowarzyszenia. Będziemy wspierać inicjatywy kulturalne i artystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych na Przedmieściu Oławskim. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć stowarzyszenia będzie prowadzenie internetowego radia informacyjno-kulturalnego o naszym osiedlu i nie tylko – Radia Trójkąt.Zgodnie ze statutem stowarzyszenia nasze cele będą realizowane poprzez:· utrzymywanie oraz wydawanie radia internetowego skierowanego do mieszkańców Osiedla Przedmieście Oławskie;· uczestnictwo w działaniach i wspieranie inicjatyw, promujących artystów;· prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczeji wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;· działalność wydawniczą i popularyzatorską;· organizowanie debat, spotkań, odczytów, wernisaży, koncertów i spektakli;· wspieranie działań instytucji, organizacji i osób fizycznych zajmujących się działalnością związaną z promowaniem działań kulturalnych oraz współpraca z tymi podmiotami;· współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami oraz grupami nieformalnymi, realizującymi podobne cele;· współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, realizujących podobne cele;· animację życia kulturalnego poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, wystaw, koncertów, spotkań i innych imprez, zarówno krajowych, jak i o zasięgu międzynarodowym;· propagowanie rozwoju kultury, edukacji, nauki oraz zdrowego stylu życia;· współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi, naukowymi i społecznymi oraz innymi podmiotami stawiającymi sobie podobne cele, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz międzynarodowymi;· promowanie atrakcyjności kulturalnej miasta Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem Przedmieścia Oławskiego;· prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działalności Stowarzyszenia;· inicjowanie, prowadzenie i popieranie działań wynikających z celów Stowarzyszenia;