Słup ogłoszeniowy

ZASADY OGÓLNE ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Treści ogłoszeń nie mogą zawierać informacji politycznych, założeń ideologicznych
  lub przesłań religijnych. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia
  lub publikacji ogłoszenia, bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy treść
  lub forma ogłoszenia jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 1. Ogłoszenia mogą być zamieszczane przez osoby fizyczne i osobowości prawne (różnego rodzaju spółki, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie wyższe, kościoły, partie polityczne itp.).
 1. Wydawca i redaktor naczelny Serwisu Internetowego mają praw dostosować treść ogłoszenia pod względem stylistyki i merytoryki do warunków emitowanego programu.

 2. Ogłoszenia będą emitowane w serwisie radiowym w blokach ogłoszeniowych trwających około 4 minut i będą nadawane mniej więcej co pół godziny – jest to zależne
  od długości nadawanych audycji.
 1. Treścią ogłoszeń mogą być:
 • informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (handlu, usług)
  i sposobu jej prowadzenia (dni i godziny otwarcia, adres placówki, rodzaj działalności lub wykonywanych usług),
 • informacje promujące działalność stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych na Przedmieściu Oławskim,
 • informacje mające na celu wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych, artystycznych i sportowych,
 • informacje o organizacji wolontariatów i o działalności charytatywnej,
 • informacje o promocji zdrowia, zdrowym stylu życia oraz aktywności fizycznej,
 • informacje społeczne o zbiórkach przedmiotów, o pomocy sąsiedzkiej,
  o wymianie przedmiotów, o rzeczach zaginionych itp.
 1. Kwestie sporne dotyczące treści ogłoszeń wyjaśniane będą na bieżąco przy użyciu poczty elektronicznej (korespondencja mailowa). Redakcja zastrzega sobie prawo
  do nieemitowania ogłoszenia, jeśli nie spełnia ono przyjętych zasad (patrz pkt. 1)
 1. Zmiany dotyczące ZASAD OGÓLNYCH ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ umieszczane będą niezwłocznie po ich wprowadzeniu na stronie internetowej radia.

ZASADY PROJEKTOWANIA OGŁOSZENI INFORMACYJNEGO

 1. Ogłoszenie nie może mieć więcej niż 200 znaków (łącznie ze spacjami), ilość znaków można przeliczyć w programach do edycji tekstu (np. w darmowym programie LibreOffice Writer).
 1. Ogłoszenie należy przesłać w formie edytowalnej (w żadnym wypadku PDF!) na adres mailowy: radio.trojkat@3radio.wroclaw.pl lub umieścić je stronie internetowej www.3radio.wroclaw.pl w zakładce Słup Ogłoszeniowy. Po audycie wydawcy ogłoszenie pojawi się na stronie oraz będzie emitowane w formie dźwiękowej.
 1. Ogłoszenia będą powtarzane przez pięć dni na antenie Radia Trójkąt w cyklu wydawniczym czwartek-piątek i poniedziałek-środa, a następnie zostaną usunięte.
 1. Prawo do jednego ogłoszenia w cyklu wydawniczym ma jedna osoba fizyczna lub jedna osobowość prawna.
 2. Ogłoszenia będą emitowane i zamieszczane na stronie internetowej są bezpłatnie.
 3. Przed wysłaniem ogłoszenia należy zapoznać się z regulaminem i wpisać na początku ogłoszenia formułę „akceptuję wszystkie zasady dotyczące ogłoszeń” (nie liczy się ona do ilości znaków ogłoszenia!).
 4. Zmiany dotyczące ZASAD PROJEKTOWANIA OGŁOSZENIA INFORMACYJNEGO umieszczane będą niezwłocznie po ich wprowadzeniu na stronie internetowej radia.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *